ගේෂන්ගේ පියාගේ චීනඩි පෝස්ටරය


ඉහත පිංතූරයේ පහත කොටස බලන්න. "..එකිනෙකා දන්නාතාක් සෙල්ලම් විධි එකක් නොහැර පාති. මෙය ජේ. ඇල්. ප්‍රනාන්දු මහතාට පවත්වන ප්‍රීති උත්සවයක් නිසා මෙහි සෙල්ලම් කිරීමට පැමිණේන සියලුදෙනම ඔහුගේ ගෝලයෝ වෙති. 

අංගංපොර සටන් ශිල්පියාගේ කාර්යාල බිත්තියෝ චීනඩි නමස්කාරය සහිත පිංතූරයක්...???මේවාට කියන්නේ කට බොරු කීවත් දිව බොරු නොකියනවා කියා ය. මහදැන මුත්තෙකු සේ තමාගේ වයස භාවිතා කරමින් අංගංපොර ශිල්පයේ ප්‍රවීණයෙකු ලෙස කටමැත දොඩන මොහුගේ හිසට උඩින් ඇති මුහුණ නොපෙනෙක පිංතූරයේ ඉන්න කෙනා (ග්‍රේෂන් හෝ ඔහුගේ පියා විය යුතුය) සිදු කරන නමස්කාරය චීනඩි ශාස්ත්‍රයේ නමස්කාරයයි. එක් අතක් හරස් අතට දිගු කොට මිටි පහරකින් එම අතට ගසන්නාක් වැනි ලාංජනය චීනඩි වුවද නොවුවද එය අංගම්පොර නම් නොවේ.